Buigproef

Onafhankelijk metaalkundige testexperts

Het doel van de buigproef

Een slechte of zwakke las of fouten in het productieproces zijn zwakheden die tot verzwakking, breuk of storing kunnen leiden die kwaliteitsrisico’s, gevarenrisico’s en kostenverhogende risico’s tot gevolg hebben.

Materials Testing Veendam is een metaalkundig laboratorium dat metalen en metaallegering test ten behoeve van kwaliteitsvaststelling, rapportage en certificering.

De buigproeven die wij uitvoeren zijn kwaliteitstesten voor het testen van metalen, lassen en lastechnieken. De buigproef geeft een betrouwbaar uitsluitsel rondom vervormbaarheid/vastheid van een materiaal door het over een doorn met een bepaalde straal te buigen. De buigproef is een kwaliteitstest om de buigbaarheid van lasverbindingen vast te stellen. Anders dan bij een trektest is bij de buigproef niet noodzakelijk om het punt te bereiken waarop het materiaal breekt, maar kan ook worden ingezet om de buigvastheid van het materiaal te testen bij een bepaalde krommingsstraal.

De buigproef is een eenvoudige, maar kwalitatieve test die kan worden gebruikt om zowel de ductiliteit als de degelijkheid van een materiaal te onderzoeken. Buigproeven die binnen onze expertise vallen hebben met name betrekking op:

  • Laskwalificaties
  • Opsporen van bindingsfouten
  • Spanningspieken

Vraag een buigproef aan

Waarom Material Testing Veendam

  • Jong, flexibel en onafhankelijk. Meer dan 20 jaar ervaring
  • Expertise in gestandaardiseerde mechanische beproevingen en corrosiebeproevingen.
  • Expertise in on-site inspecties zowel in het binnen- als buitenland.
  • Expertise in materiaalkeuze en schadeonderzoek.
  • Lage overhead; concurrerende prijzen.

Het doel van een buigtest

De buigtest is een methode om ductiliteit, buigsterkte, breuksterkte en breukweerstand te bepalen. Deze eigenschappen kunnen worden gebruikt om te bepalen of een materiaal onder druk bezwijkt en zijn vooral belangrijk bij constructieproces met vervormbare materialen die zijn belast met buigkrachten. Als het testmonster tijdens een buigingstest begint te breken of volledig breekt, kan worden aangenomen dat het materiaal bij een soortgelijke toepassing faalt of gefaald heeft. Wij voeren o.a. buigproeven uit ten behoeve van certificering, productonderzoek of schadeonderzoek. Bij het kwalificeren van lasser- of lasmethodekwalificaties heeft de buigproef als doel het opsporen van eventuele bindingsfouten in de las.

Gekwalificeerd metaalkundig laboratorium

Wij zijn een betrouwbaar, gekwalificeerd metaalkundig laboratorium voor ontwikkelaars, ondernemers en schade-experts die werkzaam zijn binnen o.a. de scheepvaart, off-shore, apparatenbouw, constructiebouw en leidingbouw. Onze testruimten en getrainde experts beschikken over de juiste expertise, apparatuur en kwalificaties die nodig zijn continu- en eenmalige testen uit te voeren. Wilt u meer weten over toepassingen, kosten, methodieken of de materialen die wij testen, neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over onze buigproef testen.

Materials Testing Veendam werkt nauw samen met infoMateria, een bureau en lab gespecialiseerd in materiaalkundig advies en schadeonderzoek.