Cookie & Privacy disclaimer

Privacy Verklaring

Materials Testing Veendam (“MTVeendam”), gevestigd aan de Lloydsweg 37 in Veendam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van (potentiële) klanten zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 • Materials Testing Veendam
 • Adres: Lloydsweg 37, 9641KJ Veendam
 • KvK: 65772083
 • Tel: 0598 - 433 237
 • e-mail: info@mtveendam.nl
 • www: www.mtveendam.nl

Persoonsgegevens die MTVeendam verwerkt

MTVeendam verzamelt en verwerkt mogelijk persoonsgegevens die u zelf met ons deelt, bijvoorbeeld als u in contact treedt omdat u gebruik wilt maken/maakt van onze diensten of omdat wijzelf gebruik (willen) maken van uw diensten.

MTVeendam verzamelt geen persoonsgegevens als u alleen onze website bezoekt

Als u een (potentiële) klant van ons bent, dan kunnen wij uw gegevens gebruiken om u een offerte toe te sturen, te kunnen overleggen over specificaties of wensen voor een bepaalde dienst, levering van resultaten, facturatie en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst. Als u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer bent dan gebruiken we uw persoonsgegevens mogelijk voor het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst met u. Bijvoorbeeld om te laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, om een offerte-aanvraag te doen, om een bestelling bij u te kunnen plaatsen, om uw facturen te kunnen betalen en om vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld audits. Persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Curriculum vitae

Als wij andere gegevens van u of derden nodig hebben voor het uitvoeren van een overeenkomst wordt dit altijd gespecificeerd in de overeenkomst.

Met welk doel en op basis van welke grondslag MTVeendam uw persoonsgegevens verwerkt

MTVeendam verwerkt uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst, namelijk onze dienstverlening aan u of uw dienstverlening aan ons.

MTVeendam verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

MTVeendam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de overeenkomst uit te voeren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Bewaartijden vermelden wij in onze overeenkomsten met u.

Als er wettelijke verplichtingen zijn om de gegevens langer te bewaren dan doen wij dat. Als u geen klant of leverancier bent geworden verwijderen wij uw gegevens na 2 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

MTVeendam verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden (bijvoorbeeld boekhoudpakket, accountant, belastingdienst) als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

MTVeendam blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MTVeendam en mag u uw gegevens bij MTVeendam opvragen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Materials Testing Veendam heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Materials Testing Veendam werkt nauw samen met infoMateria, een bureau en lab gespecialiseerd in materiaalkundig advies en schadeonderzoek.