Hardheidsmetingen

MT Veendam is gespecialiseerd in het uitvoeren van hardheidstesten van metalen.

Hardheid is een kenmerk dat van toepassing is op een reeks materialen - zowel metalen als niet-metalen - en wordt gedefinieerd als de weerstand van het materiaal tegen vervorming, penetratie, krassen of andere fysieke krachten. Materials Testing Veendam is gespecialiseerd in hardheidsmetingen van metalen en metaallegeringen.

De hardheidstest bij metalen meet de weerstand van het materiaal wanneer het wordt beproefd op indrukking. Hoe hoger de hardheid van metaal is, hoe groter zijn weerstand tegen vervorming. Hardheidsmetingen bij metaal geven inzicht in:

  • Krasbestendigheid van het metaal
  • Indrukweerstand van het metaal
  • Terugslaghardheid of dynamische hardheid van het metaal

Vraag een hardheidsmeting aan

Macrohardheid en microhardheid testen

Wij voeren hardheidsmetingen uit op het gebied van macrohardheid (toegepaste belastingen van meer dan 1 kg. Onze hardheidsmeter is van het merk Wolpert met als type Diatestor 2RC. Deze hardheidsmeters zijn eigenlijk wel in elk laboratorium te vinden vanwege zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Op de huidige beurzen, zoals Controll, worden ze ook nog steeds verkocht met een modernisering. Met deze hardheidsmeter kan zowel Vickers als Brinell en Rockwell gemeten worden met belastingen tussen de 1 en 250 kgf.

Vickers hardheidsmetingen

Deze hardheidstestmethode is geschikt voor dunne tot zeer dunne, harde metalen omdat er kleine indrukken gegeven worden. Vickers-test is van toepassing op alle metalen en heeft de breedste reeks toepassingen van elke hardheidstest. De hardheidseenheid die deze test bepaald wordt Hardness Vickers (HV) genoemd. Vanwege de relatief kleine indrukken en de extreem nauwkeurige positionering van de indrukken, kan deze methode uitstekend worden gebruikt voor het bepalen van een hardingsdiepte CHD (EHT-hardingsdiepte), SD (RHT-oppervlaktehardingsdiepte) en NHT (nitrideringshardingsdiepte).

Waarom Material Testing Veendam voor hardheidsmetingen?

  • Jong, flexibel en onafhankelijk. Meer dan 20 jaar ervaring met hardheidsmetingen.
  • Expertise in gestandaardiseerde mechanische beproevingen en corrosiebeproevingen.
  • Expertise in on-site inspecties zowel in het binnen- als buitenland.
  • Expertise in materiaalkeuze en schadeonderzoek.
  • Lage overhead; concurrerende prijzen.

Brinell hardheidsmetingen

Een eenvoudige testmethode. De hardheidstest is vernoemd naar zijn ontwikkelaar Johan August Brinell. Bij deze test heeft de indenter de vorm van een harde metalen bal die met de testkracht F loodrecht op het oppervlak van het monster wordt gebracht. De Brinell-hardheid wordt berekend aan de hand van de gemiddelde diameter van de testindruk en de diameter van de bol van het gebruikte indenter.

Rockwell hardheidsmetingen

Een testmethode voor zeer harde metalen. In de Rockwell-hardheidstestmethode wordt de hardheid van een materiaal bepaald door een indenter met een vooraf gedefinieerde kracht in het te testen materiaal te drukken. Door de diepte van de indruk vast te stellen, kan de hardheid van het materiaal worden bepaald.

ISO en ASTM gekwalificeerde hardheidsmetingen

MT Veendam is gekwalificeerd voor het nemen van hardheidsmetingen volgens de volgende normen: ASTM E190, ASTM E290, ASTM A370, ISO 5173, ASME IX (QW 162), API 1104

Betrouwbare, gekwalificeerde testing partner

Wij zijn een betrouwbare, gekwalificeerde testing partner voor ontwikkelaar, ondernemers en schade-experts die binnen o.a. de scheepvaart, off-shore, apparatenbouw, constructiebouw en leidingbouw. Onze testruimten en getrainde experts beschikken over de juiste expertise, apparatuur en kwalificaties die nodig zijn continu- en eenmalige testen uit te voeren. Wilt u meer weten over toepassingen, kosten, methodieken of de materialen die wij testen, neem vandaag nog contact met ons op.

Materials Testing Veendam werkt nauw samen met infoMateria, een bureau en lab gespecialiseerd in materiaalkundig advies en schadeonderzoek.