Onze beproevingen van metalen

Materials Testing Veendam voert een breed scala beproevingen van metalen uit. Deze zijn in hoofdlijnen in te delen in RVA-geaccrediteerd destructief onderzoek en overige beproevingen

Door de RvA geaccrediteerde beproevingen volgens EN ISO/IEC 17025:2017, accreditatie L647

Trekproef

Een proefstaaf welke uitgenomen is uit het te beproeven materiaal wordt op trek belast volgens de van toepassing zijnde norm zoals de ISO 6892-1 , de ISO 4136, de ASTM A370 e.d.. Deze normen bepalen hoe de proef uitgevoerd moet worden. Met de trekproef kunnen we onder andere de volgende grootheden bepalen, zoals de tweetiende rekgens, de vloeigrens, de treksterkte, de rek-na-breuk en de insnoering.

Trekproef

Kerfslagproef

Een kerfslagproef is een proef waarbij een een kerfslaglhamer, die in ons geval een  energie heeft van 450 joule wordt losgelaten op een staaf van het te onderzoeken metaal, met daarin een gespecificeerde kerf. Ook dit is vastgelegd in normen zoals de ISO 148 of ASTM E23. Deze proef is ontwikkelt om de gevoeligheid voor brosse breuk in staal te voorspellen. Dit kunnen lassen zijn maar ook basismaterialen en kan uitgevoerd worden bij verlaagde temperatuur en wel tot -196ºC.

Kerfslagproef

Buigproef

Buigproeven worden uitgevoerd in lasverbindingen om vast te stellen of de combinatie van basismateriaal en lasmateriaal, wel een rek heeft die overeen komt met het basismateriaal. Mochten er lasfouten in de las zitten dan is de kans groot dat deze aan het licht komen tijdens deze proef. Ook op volledig basismateriaal worden buigproeven uitgevoerd, bijvoorbeeld wanneer een materiaal "opgewaardeerd" moet worden.

Buigproef

Hardheidsmetingen

Door een indruklichaam zoals een diamant of wolfraamkogel met een vooraf bepaalde kracht tegen het metaal te drukken stellen we de hardheid vast door het meten van de diagonalen of het meten van de diepte van de indruk. Bij Materials Testing Veendam worden hardheidsmetingen uitgevoerd volgens de Vickers, Brinell en Rockwell methode.

Hardheidsmetingen

Hoeklas breekproef

De hoeklasbreekproef is een snelle methode om vast te stellen of een lasser een las kan leggen met voldoende inbranding. Tevens is het mogelijk om andere inwendige fouten zoals gasinsluitingen en slak aan het licht te brengen. Met een pers breken we de hoeklas. Het breukvlak beoordelen we vervolgens op lasfouten en inbranding.

Metallografisch onderzoek

Metallografisch onderzoek is microscopisch onderzoek van macro’s en micro’s op structuur en inwendige lasfouten.

Macroscopisch onderzoek

Korrelgroottebepaling

Metaalproducenten verfijnen de korrelgrootte om het metaal te verbeteren of versterken. Aan de hand van microstructuuronderzoek bepalen wij of de door de fabrikant aangegeven korrelgrootte correct is.

Ferrietmetingen

Micro-onderzoek dat wij met name toepassen bij duplexmaterialen van ferriet en austerniet. Bij dit onderzoek tellen wij het aantal snijpunten in een raster met ferriet in deze corrosievaste staalsoorten.

Optische emissie spectrometrie

Chemische analyse van metalen en positieve materiaal identificatie (PMI) kunnen bij MTVeendam worden onderzocht onder accreditatie middels optische emissie spectrometrie. Wij doen dit zowel op het lab als onsite bij onze klanten.

OES metingen

Beproevingen die wij kunnen uitvoeren buiten onze geaccrediteerde scope

  • ruwheidsmetingen
  • haaksheidmetingen
  • PMI-metingen middels XRF
  • visueel onderzoek van lassen
  • diverse corrosietesten, zoals G48, ASTM A262 Prac C, e.d.
  • ferroxyltesten

Materials Testing Veendam werkt nauw samen met infoMateria, een bureau en lab gespecialiseerd in materiaalkundig advies en schadeonderzoek.