Trekproef

Materials Testing Veendam is testing expert bij materiaalkeuze en schadeonderzoek

Het testlaboratorium van Materials Testing Veendam beschikt over de juiste condities voor het testen van de weerstand aan een immobiele of langzaam uitgeoefende kracht; de zogenaamde trekproef. Wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van trekproeven voor lasser- en lasmethodekwalificaties. Onze trekbank is van het merk Instron met als type DX 600. Dit houdt in dat de trekbank een maximale kracht kan uitoefenen van 600kN en voldoet aan de actuele ISO 6892 norm. Materials Testing Veendam is een testing expert voor o.a. de:

 • Scheepvaart
 • Off-shore
 • Apparatenbouw
 • Leidingbouw
 • Constructiebouw

Vraag een trekproef aan

Wat meten wij bij een trekproef?

Wij verzorgen destructieve trekproeven op metaal en metaallegeringen. Bij een trekproef wordt een testmonster van het te testen materiaal in een trekbank geplaatst en vastgezet door middel van twee klemmen. Het monster wordt daarna onder belasting gebracht. Bij Materials Testing Veendam gebeurt dit door een hydraulische aandrijving. Zowel de trekkracht als het effect, de verlening, wordt door ons gemeten en weergeven in een grafiek. Het doel van de proeven is het verkrijgen van gegevens die voor schade-experts, ingenieurs of ontwerpers van belang zijn zoals materiaaleigenschappen, elasticiteitsmodulus, de elasticiteits- of vloeigrens en de treksterkte.

Soorten trekproeven

De trekproef kan uitgevoerd worden in de lengte, in de breedte en door de dikte van een materiaal. Trekproeven door de dikte van plaatmateriaal worden uitgevoerd om vast te stellen of er laminatie in het plaatmateriaal is opgetreden.

Verreweg de meeste trekproeven zijn bewegingsgestuurd, waarbij het testmonster wordt blootgesteld aan een bepaalde rek. Een alternatief zijn spanningsgestuurde trekproeven. Daarbij wordt de spanning in de vijzels aangepast. Beide soorten trekproeven vereisen een eigen techniek en eigen apparatuur. Materials Testing Veendam kan zowel bewegingsgestuurde als spanningsgestuurde trekproeven uitvoeren.

Trekproef voor metalen

De trekkracht die op het proefmonster wordt uitgeoefend, zal de lengte doen laten toenemen. Dit gebeurt in eerste instantie lineair/ elastisch. Dit betekend dat als de proef daarna stopt, het testmonster weer terugkeert naar de beginwaarde. Pas vanaf het bereiken van de elasticiteitsgrens vervormt het materiaal. Hiervoor is een voortdurende trekkracht belasting nodig tot het bereiken van een maximum. Voor dit maximum is de vervorming van de proefstaaf gelijkmatig verdeeld over de staaf. We zien dat bij vrijwel gelijkblijvend volume de toenemende lengte wordt gecompenseerd door een afnemende diameter. Bij vervormingsgestuurde proeven vertaalt dit zich door een daling van de spanning in de staaf. Het breken van het testmonster is het einde van de proef.

Waarom Material Testing Veendam

 • Jong, flexibel en onafhankelijk. Meer dan 20 jaar ervaring
 • Expertise in gestandaardiseerde mechanische beproevingen en corrosiebeproevingen.
 • Expertise in on-site inspecties zowel in het binnen- als buitenland.
 • Expertise in materiaalkeuze en schadeonderzoek.
 • Lage overhead; concurrerende prijzen.

Het doel van de trekproef

De trekproef geeft eenduidige uitsluitsel en informatie met betrekking tot de sterkte en vervormbaarheid van materialen ten opzichte van de overeengekomen of de gestelde normen en eisen. Normering kan o.a. worden uitgevoerd ten behoeve van:

 • Controle en ‘opwaarderen’ van materiaalcertificaten
 • Onderbouwing van schadeonderzoek
 • Controle van halffabricaten of eindproducten
 • Kwalificeren van Lasmethodekwalificaties

Kwalificaties

Bij Materials Testing Veendam voert trekproeven uit voor de volgende kwalificaties:

 • Lasmethodekwalificaties (LMK)
 • Lasserkwalificaties (LK)

Tevens worden trekproeven uitgevoerd om basismaterialen te controleren of op halffabricaten. Ook op gereed zijnde producten kan Materials Testing Veendam trekproeven uitvoeren.

De testen die wij uitvoeren zijn conform de geldende EN ISO-normen en/of Amerikaanse normen zoals ASTM, AWS, ASME IX of eventueel klant specifieke normen. Wij werken volgens een kwaliteitssysteem dat gebaseerd is op de EN ISO/IEC 17025:2017.

Betrouwbaar en gekwalificeerd

Onze testruimten en getrainde experts beschikken over de juiste expertise, apparatuur en kwalificaties die nodig zijn continu- en eenmalige testen uit te voeren. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over onze trektestmogelijkheden of om een offerte aan te vragen.

Materials Testing Veendam werkt nauw samen met infoMateria, een bureau en lab gespecialiseerd in materiaalkundig advies en schadeonderzoek.